springkastelenfestijn.be Uncategorized Garant staan voor een hypotheek: financiële zekerheid voor jouw droomhuis

Garant staan voor een hypotheek: financiële zekerheid voor jouw droomhuis

garant staan hypotheek

Garant staan voor een hypotheek: wat houdt het in en waar moet je op letten?

Het kopen van een huis is een grote stap in het leven. Voor velen is het nodig om een hypotheek af te sluiten om deze droom te verwezenlijken. Soms kan het echter lastig zijn om als individu voldoende financiële zekerheid te bieden aan de geldverstrekker. In zulke gevallen kan het vragen van een garantsteller uitkomst bieden. Maar wat houdt garant staan voor een hypotheek eigenlijk in en waar moet je op letten?

Garant staan voor een hypotheek betekent dat iemand anders, bijvoorbeeld je ouders of familieleden, zich borg stelt voor jouw lening. Dit betekent dat zij garant staan voor de terugbetaling van de lening mocht jij hier niet toe in staat zijn. Het hebben van een garantsteller vergroot jouw kansen op het verkrijgen van een hypotheek, omdat de geldverstrekker meer zekerheid heeft dat de lening wordt terugbetaald.

Er zijn verschillende redenen waarom mensen ervoor kiezen om iemand te vragen als garantsteller. Ten eerste kan het zijn dat je als starter nog niet over voldoende inkomen beschikt om zelfstandig een hypotheek af te sluiten. In dit geval kan een garantsteller met voldoende inkomen en vermogen jouw financiële positie versterken.

Daarnaast kan het ook voorkomen dat je al wel over voldoende inkomen beschikt, maar dat er sprake is van negatieve registraties bij bijvoorbeeld het BKR (Bureau Krediet Registratie). Een garantsteller kan dan uitkomst bieden, omdat de geldverstrekker meer zekerheid heeft dat de lening wordt terugbetaald.

Het is echter belangrijk om goed na te denken voordat je iemand vraagt om garant te staan voor jouw hypotheek. Ten eerste moet je ervoor zorgen dat de persoon die garant staat ook daadwerkelijk in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen. Dit betekent dat hij of zij over voldoende inkomen en vermogen moet beschikken.

Daarnaast moet je ook rekening houden met de mogelijke gevolgen voor de garantsteller zelf. Als jij als hypotheeknemer niet aan jouw verplichtingen kunt voldoen, zal de geldverstrekker zich tot de garantsteller wenden om het openstaande bedrag terug te krijgen. Dit kan leiden tot financiële problemen en spanningen binnen familierelaties.

Het is daarom belangrijk om goede afspraken te maken met de garantsteller en deze vast te leggen in een overeenkomst. Hierin kun je bijvoorbeeld afspreken hoe lang de garantstelling geldt en wat er gebeurt als jij als hypotheeknemer niet aan jouw verplichtingen kunt voldoen.

Tot slot is het raadzaam om professioneel advies in te winnen voordat je besluit om iemand als garantsteller te vragen. Een financieel adviseur kan jou helpen bij het maken van een weloverwogen keuze en kan je informeren over eventuele alternatieven, zoals een NHG (Nationale Hypotheek Garantie).

Het vragen van een garantsteller voor jouw hypotheek kan een goede oplossing zijn als je zelf niet voldoende financiële zekerheid kunt bieden aan de geldverstrekker. Het is echter belangrijk om goed na te denken en professioneel advies in te winnen voordat je deze stap zet. Zo kun je ervoor zorgen dat jouw droomhuis werkelijkheid wordt, zonder onnodige financiële risico’s voor jou en jouw garantsteller.

 

5 Veelgestelde Vragen over Garantstaan Hypotheek in België

 1. Wat is een garantstelling hypotheek?
 2. Wie kan een garantstelling hypotheek verstrekken?
 3. Welke risico’s zijn er verbonden aan het afgeven van een garantstelling hypotheek?
 4. Wat zijn de kosten voor het afgeven van een garantstelling hypotheek?
 5. Hoe kan ik mijzelf beschermen tegen de risico’s die verbonden zijn aan het afgeven van een garantstelling hypotheek?

Wat is een garantstelling hypotheek?

Een garantstelling voor een hypotheek is een overeenkomst waarbij een derde partij, de garantsteller, zich borg stelt voor de terugbetaling van de lening in het geval dat de hypotheeknemer niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Met andere woorden, de garantsteller neemt de verantwoordelijkheid op zich om de schuld af te lossen als de hypotheeknemer in gebreke blijft.

De garantstelling kan worden ingezet wanneer de hypotheeknemer niet voldoet aan bepaalde criteria die door geldverstrekkers worden gesteld, zoals onvoldoende inkomen, een negatieve BKR-registratie of te weinig eigen vermogen. Door het hebben van een garantsteller wordt het risico voor de geldverstrekker verminderd, waardoor zij eerder geneigd zijn om de hypotheek toe te kennen.

De garantsteller kan een familielid, vriend of bekende zijn die bereid is om financiële steun te bieden. Vaak wordt er tussen beide partijen een overeenkomst opgesteld waarin afspraken worden gemaakt over onder andere de duur van de garantstelling en wat er gebeurt als de hypotheeknemer in gebreke blijft.

Het is belangrijk om te benadrukken dat het vragen van een garantstelling voor een hypotheek serieuze financiële consequenties met zich meebrengt voor zowel de hypotheeknemer als de garantsteller. Het is daarom verstandig om professioneel advies in te winnen en alle voorwaarden en risico’s goed door te nemen voordat je besluit om een garantsteller in te schakelen.

Wie kan een garantstelling hypotheek verstrekken?

Een garantstelling voor een hypotheek kan in principe worden verstrekt door elke persoon of partij die bereid is om zich borg te stellen voor de lening. De meest voorkomende garantstellers zijn familieleden, zoals ouders, broers, zussen of grootouders. Zij hebben vaak een persoonlijke band met de hypotheeknemer en zijn bereid om financiële zekerheid te bieden.

Naast familieleden kunnen ook vrienden, kennissen of zakelijke partners fungeren als garantsteller. Het is echter belangrijk dat de garantsteller voldoende inkomen en vermogen heeft om aan zijn verplichtingen te voldoen, mocht dit nodig zijn.

Sommige geldverstrekkers hebben specifieke eisen of beperkingen met betrekking tot wie als garantsteller kan optreden. Het is daarom altijd raadzaam om contact op te nemen met de geldverstrekker en hun beleid met betrekking tot garantstelling te raadplegen voordat je iemand vraagt om garant te staan voor jouw hypotheek.

Daarnaast kan het ook mogelijk zijn om gebruik te maken van een externe partij die gespecialiseerd is in het verstrekken van garanties, zoals een borgstellingsfonds. Deze partij treedt dan op als garantsteller namens jou en biedt extra zekerheid aan de geldverstrekker.

Het is belangrijk om te benadrukken dat het vragen van een garantsteller een serieuze aangelegenheid is en goed moet worden overwogen. Zowel jij als de potentiële garantsteller moeten zich bewust zijn van de mogelijke financiële en persoonlijke consequenties die dit met zich mee kan brengen. Het is altijd verstandig om professioneel advies in te winnen bij een financieel adviseur voordat je een garantsteller vraagt voor jouw hypotheek.

Welke risico’s zijn er verbonden aan het afgeven van een garantstelling hypotheek?

Het afgeven van een garantstelling voor een hypotheek brengt bepaalde risico’s met zich mee, zowel voor de garantsteller als voor degene die de hypotheek afsluit. Hier zijn enkele belangrijke risico’s om rekening mee te houden:

 1. Financiële verplichtingen: Als garantsteller ben je medeverantwoordelijk voor de terugbetaling van de lening. Dit betekent dat als degene die de hypotheek heeft afgesloten niet in staat is om aan zijn of haar verplichtingen te voldoen, jij als garantsteller het openstaande bedrag moet betalen. Het kan een aanzienlijke financiële last zijn als je niet over voldoende inkomen of vermogen beschikt.
 2. Negatieve invloed op jouw eigen kredietwaardigheid: Het afgeven van een garantstelling kan gevolgen hebben voor jouw eigen kredietwaardigheid. Geldverstrekkers kunnen jouw financiële verplichtingen als garantsteller meenemen bij het beoordelen van jouw eigen kredietaanvragen, zoals het verkrijgen van een lening of het afsluiten van een hypotheek.
 3. Potentiële conflicten en spanningen: Het afgeven van een garantstelling kan tot spanningen leiden binnen familierelaties of tussen vrienden. Als degene die de hypotheek heeft afgesloten niet aan zijn of haar verplichtingen kan voldoen en jij als garantsteller moet bijspringen, kan dit tot wrijving en conflicten leiden.
 4. Beperkte financiële vrijheid: Als je eenmaal garant staat voor een hypotheek, kan dit invloed hebben op jouw eigen financiële vrijheid. Het kan bijvoorbeeld moeilijker worden om zelfstandig een lening af te sluiten of grote financiële verplichtingen aan te gaan, omdat je al medeverantwoordelijk bent voor de hypotheek van iemand anders.

Om deze risico’s te beperken, is het belangrijk om goede afspraken te maken met degene voor wie je garant staat en deze vast te leggen in een overeenkomst. Hierin kun je bijvoorbeeld afspreken hoe lang de garantstelling geldt, wat er gebeurt als de hypotheeknemer niet aan zijn of haar verplichtingen kan voldoen en hoe eventuele kosten worden verdeeld.

Daarnaast is het verstandig om professioneel advies in te winnen voordat je besluit om garant te staan voor een hypotheek. Een financieel adviseur kan jou helpen bij het begrijpen van de risico’s en mogelijke alternatieven onderzoeken, zoals het verkrijgen van een Nationale Hypotheek Garantie (NHG) of andere vormen van zekerheid.

Het is essentieel om goed geïnformeerd en bewust te zijn van de mogelijke risico’s voordat je besluit om een garantstelling voor een hypotheek af te geven. Op die manier kun je weloverwogen keuzes maken die passen bij jouw financiële situatie en toekomstplannen.

Wat zijn de kosten voor het afgeven van een garantstelling hypotheek?

De kosten voor het afgeven van een garantstelling voor een hypotheek kunnen variëren en zijn afhankelijk van verschillende factoren. Het is belangrijk om te weten dat de kosten niet alleen betrekking hebben op eventuele administratieve taken, maar ook op mogelijke risico’s en verantwoordelijkheden die de garantsteller op zich neemt.

Hier zijn enkele kostenposten die mogelijk in rekening kunnen worden gebracht:

 1. Notariskosten: Het opstellen van een garantstellingsovereenkomst kan vereisen dat deze door een notaris wordt opgesteld en ondertekend. De notariskosten kunnen variëren, afhankelijk van de complexiteit van de overeenkomst en de tarieven van de notaris.
 2. Advieskosten: Het kan verstandig zijn om professioneel advies in te winnen voordat je besluit om als garantsteller op te treden. Een financieel adviseur kan je informeren over mogelijke risico’s en consequenties, evenals over alternatieven zoals een NHG (Nationale Hypotheek Garantie). Deze advieskosten kunnen variëren, afhankelijk van het uurtarief of de afspraken met de adviseur.
 3. Mogelijke extra hypotheekrente: Sommige geldverstrekkers kunnen een hogere rente in rekening brengen wanneer er sprake is van een garantsteller. Dit komt doordat zij het extra risico willen compenseren dat gepaard gaat met het verstrekken van een lening aan iemand met een externe garantsteller.

Het is belangrijk om te benadrukken dat deze kosten niet altijd van toepassing zijn en dat het afhankelijk is van de specifieke situatie en de afspraken die worden gemaakt tussen de hypotheeknemer, de garantsteller en de geldverstrekker. Het is daarom verstandig om in gesprek te gaan met een hypotheekadviseur of financieel expert om een duidelijk beeld te krijgen van de mogelijke kosten en verplichtingen die gepaard gaan met het afgeven van een garantstelling voor een hypotheek.

Hoe kan ik mijzelf beschermen tegen de risico’s die verbonden zijn aan het afgeven van een garantstelling hypotheek?

Het afgeven van een garantstelling voor een hypotheek brengt inderdaad bepaalde risico’s met zich mee. Om jezelf te beschermen tegen deze risico’s, zijn er enkele maatregelen die je kunt nemen:

 1. Stel duidelijke afspraken op: Zorg ervoor dat alle afspraken tussen jou en de hypotheeknemer goed worden vastgelegd in een overeenkomst. Hierin kun je bijvoorbeeld vastleggen hoe lang de garantstelling geldt, wat er gebeurt als de hypotheeknemer niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, en welke stappen er genomen worden om het openstaande bedrag terug te krijgen.
 2. Wees realistisch over je eigen financiële situatie: Voordat je besluit om garant te staan, is het belangrijk om een grondige analyse te maken van je eigen financiële situatie. Zorg ervoor dat je voldoende inkomen en vermogen hebt om aan jouw verplichtingen als garantsteller te kunnen voldoen.
 3. Houd rekening met mogelijke scenario’s: Denk na over verschillende scenario’s waarin de hypotheeknemer mogelijk niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als hij of zij zijn baan verliest of als er andere onvoorziene omstandigheden optreden? Door vooraf na te denken over deze scenario’s, kun je beter inschatten of je bereid bent om het risico van de garantstelling te dragen.
 4. Overweeg alternatieven: Voordat je besluit om garant te staan, is het verstandig om te kijken naar eventuele alternatieven. Bijvoorbeeld een Nationale Hypotheek Garantie (NHG), waarbij de NHG instaat voor het terugbetalen van de hypotheekschuld als de hypotheeknemer niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Dit kan een veiligere optie zijn dan zelf garant staan.
 5. Raadpleeg een financieel adviseur: Het is altijd verstandig om professioneel advies in te winnen voordat je besluit om garant te staan voor een hypotheek. Een financieel adviseur kan je helpen bij het analyseren van de risico’s en kan je informeren over mogelijke alternatieven en beschermingsmaatregelen die je kunt nemen.

Het afgeven van een garantstelling voor een hypotheek is een belangrijke beslissing die zorgvuldig moet worden overwogen. Door duidelijke afspraken te maken, realistisch te zijn over je eigen financiële situatie, alternatieven te overwegen en professioneel advies in te winnen, kun je jezelf beter beschermen tegen de risico’s die verbonden zijn aan deze garantstelling.

Laat een reactie achter

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

Related Post